Spółka

Projekty UE

Mieszanki gumowe do zastosowań przemysłowych z domieszką granulatów gumowych i dewulkanizatów pochodzących z recyklingu zużytych opon

Grupa Recykl S.A. realizuje projekt pt. „Mieszanki gumowe do zastosowań przemysłowych z domieszką granulatów gumowych i dewulkanizatów pochodzących z recyklingu zużytych opon” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie Projektu: POIR.01.01.01-00-0683/17-00

Celem projektu jest opracowanie mieszanek gumowych SBR z domieszką granulatów gumowych i gumy dewulkanizowanej pochodzącej z przerobu zużytych opon i przypisanie im możliwych zastosowań na podstawie analizy parametrów wytrzymałościowych, chemicznch i reologicznych. Efektem działania będzie ustalenie składu mieszanek gumowych, zawierających gumę dewulkanizowaną pochodzącą z recyklingu, nadających się do przemysłowej produkcji m.in. bieżników opon przemysłowych, wykładzin gumowych, kół do pojemników na śmieci oraz innych gumowych wyrobów technicznych.

Realizacja projektu zaplanowana jest w terminie od 1 października 2017 do 31 października 2018.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 499 193,49 zł z czego maksymalny wkład Funduszy Europejskich wynosi 808 091,43 zł.

 

Innowacyjna technologia dewulkanizacji gumy metodą ciągłą

Recykl Organizacja Odzysku S.A. realizuje projekt pt. „Innowacyjna technologia dewulkanizacji gumy metodą ciągłą” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach w ramach Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie Projektu: POIR.01.02.00-00-0081/17-00

Celem projektu jest opracowanie technologii dewulkanizacji gumy metodą ciągłą umożliwiającej powtórne wykorzystanie istotnych gospodarczo ilości gumy pochodzącej z recyklingu zużytych opon, w produkcji nowych opon oraz gumowych wyrobów technicznych, a zatem jednoczesne wsparcie koncepcji gospodarki okrężnej (Circular economy) oraz redukcji emisji CO2.

Realizacja projektu zaplanowana jest w terminie od 2 października 2017 do 2 stycznia 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 556 382,98 zł z czego maksymalny wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 197 758,02 zł.