Oferta

Rozliczanie opłaty produktowej

Zgodnie z obowiązującym prawem producenci i importerzy opon są zobligowani do zorganizowania zbiórki, odzysku i recyklingu zużytych opon na odpowiednim poziomie lub też uiszczenie tzw. opłaty produktowej.

Obowiązek odzysku i utylizacji opon może być realizowany samodzielnie przez producentów i importerów opon albo za pośrednictwem organizacji odzysku. Grupa wykonuje usługi odzysku i recyklingu opon na rzecz podmiotów do tego zobowiązanych, a także wykonuje w imieniu zlecających wymagane czynności związane z ewidencją odpadów i ewidencją opłaty produktowej wraz z rocznymi zeznaniami do Urzędu Marszałkowskiego.

Największym podmiotem na rzecz którego Grupa RECYKL świadczy usługi odzysku i recyklingu opon jest Centrum Utylizacji Opon O.O. S.A.

Informacje w sprawie rozliczania opłaty produktowej:

Damian Mrug,
Tel.: 603 809 999
e-mail: d.mrug@recykl.pl