Spółka

Informacje o Grupie Kapitałowej

Grupa RECYKL S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, którą tworzą spółki:

  • RECYKL Organizacja Odzysku S.A.,
  • Reco-Trans Sp. z o.o.,
  • Rekoplast Sp. z o.o.

Profil spółek z Grupy obejmuje prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony.

Spółki Grupy prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

Recykl O.O. S.A. przetwarza zużyte opony, a także świadczy usługi odzysku i recyklingu opon, natomiast Reco-Trans świadczy usługi transportowe dla podmiotów zewnętrznych, z czego ponad 80% stanowi transport zużytych opon.

Zadaniem RECYKL Organizacja Odzysku S.A. jest organizowanie oraz zarządzanie działalnością związaną z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych (głównie opon).

Obowiązująca ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1478 – t.j.) przewiduje możliwość przekazania obowiązku odzysku i recyklingu odpadów powstałych z opakowań i niektórych produktów organizacji odzysku. W związku z powyższym Recykl Organizacja Odzysku S.A adresuje swoje usługi do:

  • szerokiego grona podmiotów gospodarczych wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach
  • samorządów, zobowiązanych do wdrożenia na swym terenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i poużytkowych

Reco- Trans sp. z o.o. świadczy usługi transportowe dla podmiotów zewnętrznych w zakresie transportu krajowego jak i zagranicznego. Jednakże ponad 80% realizowanych przewozów dotyczy transportu zużytych opon.

Spółka Reco- Trans rozpoczęła działalność w 2006 roku. Od 2010 roku należy do grupy kapitałowej o nazwie Grupa Recykl S.A.

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka, rosnąca konkurencja, a także chęć dalszego rozwoju firmy, są głównym powodem zamiaru zwiększenia obszaru działania firmy Reco- Trans w zakresie świadczenia usług zbiórki, sortowania i dostaw opon do punktów odzysku.