EBI 1/2010 (14.12.2010) Przystąpienie do systemu EBI

EBI 2/2010 (14.12.2010) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu

EBI 3/2010 (16.12.2010) Wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect

EBI 4/2010 (21.12.2010) Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania

EBI 5/2010 (21.12.2010) Zawarcie istotnej umowy - kredyt inwestycyjny

EBI 6/2010 (21.12.2010) Korekta raportu EBI 4/2010