ESPI 6/2021 Wypłata dywidendy przez spółkę zależną

ESPI 5/2021 Przyjęcie strategii 2030

EBI 8/2021 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021r.

ESPI 4/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 24.06.2021

ESPI 4/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 24.06.2021

EBI 6/2021 Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GRUPA RECYKL S. A. w dniu 24 czerwca 2021 roku

EBI 5/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 24 czerwca 2021 roku

ESPI 3/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 24 czerwca 2021 roku

ESPI 2/2021 Uzyskanie przez spółkę zależną pozytywnej decyzji o kwalifikacji projektu do otrzymania dofinansowania

ESPI 1/2021 Wyniki finansowe istotna zmiana wyniku netto za 2020

EBI 1/2021 Harmonogram raportów okresowych 2021