ESPI 8/2020 Piąte wezwanie do składania dokumentów akcji
ESPI 7/2020 Czwarte wezwanie do składania dokumentów akcji
EBI 13/2020 Nowy termin przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kw. 2020 roku Grupy Recykl Spółka Akcyjna
ESPI 6/2020 Trzecie wezwanie do składania dokumentów akcji
EBI 12/2020 Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych
ESPI 5/2020 Drugie wezwanie do składania dokumentów akcji
ESPI 4/2010 Pierwsze wezwanie do składania dokumentów akcji
ESPI 3/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów WZW
EBI 11/2020 Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
EBI 10/2020 Powołanie członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję
EBI 9/2020 Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 r.
EBI 7/2020 Nowy termin przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kw. 2020 roku Grupy Recykl Spółka Akcyjna
EBI 6/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 20 sierpnia 2020 roku
ESPI 2/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 20 sierpnia 2020 roku
EBI 4/2020 Nowy termin przekazania raportu rocznego za 2019 rok, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19
ESPI 1/2020 Wstępny skonsolidowany wynik finansowy Grupy kapitałowej Emitenta za 2019 rok
EBI 1/2020 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku