EBI 30/2013 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji serii A 
EBI 29/2013 Zawarcie umowy poręczenia przez spółkę zależną Emitenta- Reco- Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
EBI 28/2013 Nabycie przedsiębiorstwa – Zakładu ABC Recykling
EBI 27/213 Zgoda Walnego Zgromadzenia PGE Energia Odnawialna S.A. na nabycie przez spółkę zależną Emitenta zakładu ABC Recykling w Krośnie Odrzańskim
EBI 26/2013 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A 
EBI 25/213 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta w zakresie produkcji i dostawy paliwa alternatywnego z odpadów
Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kw. 2013 tj. za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 r.
EBI 24/2013 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2013
EBI 23/2013 Uzgodnienie z Komisją Przetargową warunków zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa ABC Recykling przez spółkę zależną
ESPI 5/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 11 lipca 2013 roku
EBI 21/2013 Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 11 lipca 2013 roku
EBI 20/2013 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012
EBI 19/2013 Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2012 rok
ESPI 4/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Recykl S.A.na dzień 11 lipca 2013 roku
EBI 18/2013 Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Recykl S.A.na dzień 11 lipca 2013
EBI 17/2013 Zmiana terminu przekazania raportów rocznych
EBI 16/2013 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2013
Korekta Raportu EBI 6/2013 dotycząca terminów przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
Korekta Raportu EBI 6/2013 dotycząca terminów przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
EBI 13/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych
ESPI 3/2103 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki Grupa Recykl S.A. w dniu 11.03.2013
EBI 12/2013 Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
EBI 11/2013 Przekazania treści uchwał podjętych na NWZ Spółki Grupa Recykl S.A. w dniu 11.03.2013 r.
EBI 10/2013 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
EBI 9/2013 Jednostkowy skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2012 r.
ESPI 2/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 11 marca 2013 roku
EBI 8/2013 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 11 marca 2013 roku
EBI 7/2013 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
ESPI 1/2013 (28.01.2013) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 28 stycznia 2013 roku
EBI 6/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
EBI 5/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
EBI 4/2013 Przekazanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Recykl S.A. w dniu 28 stycznia 2013 roku
EBI 3/2013 Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta - Reco-Trans Sp. z o.o. umowy z Centrum Utylizacji Opon S.A.
EBI 2/2013 Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta - Recykl Organizacja Odzysku S.A. umowy na sprzedaż granulatu gumowego SBR
EBI 1/2013 Podpisanie przez spółkę żależną Emitenta Recykl Organizacja Odzysku S.A. umowy z Centrum Utylizacji Opon S.A.