ESPI (28.12.2012) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Recykl S.A. na dzień 28 stycznia 2013 roku
EBI 33/2012 (28.12.2012) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S.A. na dzień 28.01.2013
EBI 32/2012 (28.12.2012) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
EBI 31/2012 (28.12.2012) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
EBI 30/2012 (14.10.2012) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2012
EBI 29/2012 (22.08.2012) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2012
EBI 28/2012 (22.08.2012) Odwołanie prognoz na 2012 rok
ESPI 8/2012 (02.08.2012) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spóki Grupa Recykl S.A
EBI 27/2012 (26.07.2012) Przekazanie treści uchwał podjętych na trzeciej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 26 lipca 2012 roku.
EBI 26/2012 (11.07.2012) Treści uchwał podjętych w II części obrad ZWZ Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 11.07.2012 r. Przerwa w obradach ZWZ Spółki do dnia 26.07.2012 r.
EBI 25/2012 (11.07.2012) Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta
EBI 24/2012 (11.07.2012) Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta
EBI 23/2012 (29.06.2012) Treści uchwał podjętych na pierwszej części obrad ZWZ Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 29.06.2012 r. Przerwa w obradach ZWZ Spółki do dnia 11.07.2012 r.
EBI 22/2012 (29.06.2012) Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Emitenta
EBI 21/2012 (26.06.2012) Powołanie członka zarządu w dniu 25.06.2012 r.
ESPI 7/2012 (11.06.2012) Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 29.06.2012 r.
EBI 20/2012 (11.06.2012) Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 29.06.2012 r.
EBI 19/2012 (02.06.2012) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Spółki Grupa RECYKL S.A.
ESPI 6/2012 (02.06.2012) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Spółki Grupa RECYKL S.A.
EBI 18/2012 (15.05.2012) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2012 rok
EBI 17/2012 (30.04.2012) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2011r.
ESPI 5/2012 (27.04.2012) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniach 3 kwietnia 2012 r. oraz 27 kwietnia 2012 r.
Załącznik do raportu EBI 16/2012 - Uchwały podjęte na NWZ w dniu 27.04.2012 r.
EBI 16/2012 (27.04.2012) Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 27.04.2012 r.
EBI 15/2012 (24.04.2012) Zmiana prognozy wyników finansowych na 2011 rok
EBI 14/2012 (24.04.2012) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2011 rok
EBI 13/2012 (13.04.2012) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 r.
EBI 12/2012 (03.04.2012) Treść uchwał podjętych na pierwszej części obrad NWZ Grupy RECYKL S.A. w dniu 3.04.2012 roku. Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ do 27.04.2012 roku
EBI 11/2012 (27.03.2012) Wygaśnięcie warunkowej umowy nabycia zakładu recyklingu spółki ATB TRUCK S.A.
EBI 10/2012 (13.03.2012) Zawarcie warunkowej przedwstępnej umowy nabycia zakładu recyklingu spółki ATB TRUCK S.A.
ESPI 4/2012 (05.03.2012) Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Spółki Grupa RECYKL S.A.
EBI 9/2012 (05.03.2012) Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Spółki Grupa RECYKL S.A.
EBI 8/2012 (02.03.2012) Podpisanie porozumienia ATB TRUCK S.A.
Załącznik do raportu ESPI 3/2012
ESPI 3/2012 (24.02.2012) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 14 lutego 2012 roku
EBI 7/2012 (15.02.2012) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Recykl S.A.
EBI 6/2012 (15.02.2012) Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 14.02.2012
EBI 4/2012 (31.01.2012) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
ESPI 2/2012 (26.01.2012) Uzupełnienie porzadku obrad NWZA
EBI 3/2012 (26.01.2012) Uzupełnienie porządku obrad
ESPI 1/2012 (19.01.2012) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 14 luty 2012 roku
EBI 1/2012 (13.01.2012) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych