ESPI 6/2022 Zawarcie przez spółki zależne istotnych umów z Centrum Utylizacji Opon S.A.

EBI 12/2022 Zmiana Statutu Spółki

ESPI 5/2022 Doprecyzowanie informacji poufnej o zawarciu umowy o dofinansowanie ze spółką zależną

ESPI 5/2022 Zawarcie umowy o dofinansowanie w formie pożyczki przez spółkę zależną od Emitenta

EBI 9/2022 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2022

ESPI 4/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 27.06.2022

EBI 8/2022 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Recykl S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r. uchwały o wypłacie dywidendy

EBI 7/2022 Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GRUPA RECYKL S. A. w dniu 27 czerwca 2022 roku

EBI 6/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na 27.06.2022

ESPI/3 2022 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na 27.06.2022

ESPI 2/2022 Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok

ESPI 1/2022 Wpływ agresji Rosji na Ukrainę

EBI 1/2022 Harmonogram raportów okresowych 2022