Raport EBI 10/2015 powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Raport EBI 9/2015 powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję
Raport EBI 8/2015 Treść uchwał ZWZ Grupa Recykl z dnia 09.07.2015
EBI 7/2015 Raport EBI_korekta raportu kwartalnego za I kwartał_2015
EBI 6/2015 Raport ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia_12_06_2015
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
ESPI 1/2015 -raport ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia_12_06_15
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2014r.
EBI 1/2015 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku