EBI 1/2011 (03.01.2011) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

EBI 2/2011 (05.01.2011) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji

EBI 3/2011 (21.01.2011) Aneks 1 do Umowy z Centrum Utylizacji Opon

EBI 4/2011 (24.01.2011) Aneks 2 do Umowy z Centrum Utylizacji Opon

EBI 5/2011 (27.01.2011) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011

EBI 6/2011 (27.01.2011) Aneks 2 do Umowy z Górażdże Cement S.A.

EBI 7/2011 (31.01.2011) Informacja o niestosowaniu przez spółkę Grupa RECYKL S.A. określonych zasad

EBI 8/2011 (11.02.2011) Raport skonsolidowany i jednostkowy za IV kw.2010

EBI 9/2011 (16.03.2011) Podwyższenie kapitału spółki zależnej

EBI 10/2011 (16.03.2011) Korekta raportu EBI 9/2011

EBI 11/2011 (22.03.2011) Aneks 1 do umowy z CEMEX Polska S.A.

EBI 12/2011 (25.03.2011) Kolejny aneks do umowy z Centrum Utylizacji Opon

EBI 13/2011 (15.04.2011) Raport bieżący nr 13/2011

EBI 14/2011 (15.04.2011) Przekazanie skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 r.

EBI 15/2011 (20.04.2011) Korekta raportu 13/2011

EBI 16/2011 (20.04.2011) Korekta raportu 14/2011

EBI 17/2011 (16.05.2011) Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2011 roku

ESPI 2/2011 (25.05.2011) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 20 czerwca 2011 roku

EBI 19/2011 (20.06.2011) Raport dotyczący uchwał podjętych na ZWZ w dniu 20 czerwca 2011 roku

ESPI 3/2011 Korekta raportu ESPI 2/2011 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S.A. na dzień 20.06.2011

ESPI 4/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa RECYKL S.A. w dniu 20.06.2011

EBI 20/2011 (26.07.2011) Informacja o zdarzeniu mającym istotne znaczenie dla Emitenta

EBI 21/2011 (05.08.2011) Ogłoszenie o wpisie zmiany siedziby Spółki Grupa RECYKL S. A. w Krajowym Rejestrze Sądowym

EBI 22/2011 (12.08.2011) Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2011 roku

EBI 23/2011 (27.10.2011) Podpisanie warunkowej umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia zakładu recyklingu spółki ATB TRUCK S.A.

EBI 24/2011 (10.11.2011) Raport okresowy za III kw. 2011