EBI 1/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015
EBI 2/2016 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
EBI 4/2016 Zawarcie warunków transakcji
EBI 5/2016 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku
EBI 7/2016 RECYKL zmiana terminu publikacji raportu rocznego.pdf
EBI 9/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 03 06 2016
EBI 10/2016 Zmiana terminów do zawarcia umowy inwestycyjnej
ESPI 11/2016 Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
EBI 11/2016 Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
ESPI 2/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
ESPI 3/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań za 2016 rok
ESPI 4/2016 Polityka dywidendowa
ESPI 5/2016 Osiągnięcie porozumienia w zakresie współpracy z parterem branżowym