ESPI 5/2014 Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji i głosów w Spółce
EBI 26/2014 Złożenie przez spółkę zależną Emitenta deklaracji nabycia przedsiębiorstwa
EBI 25/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
EBI 24/2014 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną – Recykl Organizacja Odzysku S.A.
EBI 23/2014 Rejestracja zmian statutu Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym
EBI 22/2014 Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2014 roku
EBI 21/2014 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
ESPI 4/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 17 września 2014 roku
EBI 20/2014 Przekazanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 17 września 2014 roku
ESPI 3/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 17 września 2014 roku
EBI 19/2014 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 17 września 2014 roku
EBI 18/2014 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2014
ESPI 2/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 24 lipca 2014 roku
EBI 17/2014 Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 24 lipca 2014 roku
ESPI 1/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 24 lipca 2014 roku
EBI 16/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 24 lipca 2014 roku
EBI 15/2014 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013r.
EBI 14/2014 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku
EBI 13/2014 Korekta Raport EBI 12/2014 dotycząca harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.
EBI 12/2014 Korekta Raport EBI 11/2014 dotycząca harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.
EBI 11/2014 Korekta Raport EBI 3/2014 dotycząca harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.
EBI 10/2014 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
EBI 09/2014 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku
EBI 8/2014 Zawarcie umowy faktoringu
EBI 7/2014 Niedojście do skutku emisji obligacji serii A 
EBI 6/2014 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku
Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku
EBI 5/2014 Jednostkowy i skonsolidowany raport raport kwartalny za IV kw. 2013
EBI 4/2014 Korekta Raportu EBI 3/2014 dotycząca harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
EBI 3/2014 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
EBI 1/2014 Powołanie nowego członka Zarządu Spółki
EBI 2/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych