ESPI 11/2017_dotacja_umowa o dotacje_2017_12_29
ESPI 10/2017 _dotacja_umowa o dotacje_2017_12_21
ESPI 9/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań za 2017
ESPI 8/2017 Przyznanie finansowania na realizację inwestycji
ESPI 7/2017 raport Wykaz akcjonariuszy 5%_walne zgromadzenie_2017.06.22
EBI 12/2017 Treść uchwał ZWZ Grupy Recykl S.A. z dnia 22.06.17
ESPI 6/2017 Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia_22.06.17
EBI 11/2017 Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia_22.06.2017
EBI 9/2017 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016
ESPI 5/2017 Wykaz akcjonariuszy 5%_walne zgromadzenie_2017.05.09_korekta
ESPI 4/2017 Wykaz akcjonariuszy 5%_walne zgromadzenie_2017.05.09
EBI 7/2017 Treść uchwał ZWZ Grupy Recykl S.A. z dnia 09.05.2017
EBI 6/2017 Zmiany w składzie RN Grupa Recykl S. A.
EBI 5/2017 Zgłoszenie projektu uchwały
ESPI 3/2017 Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia_12.04.2017
EBI 4/2017 Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia_12.04.2017
ESPI 2/2017 Raport w sprawie zawarcia umowy leasingu
EBI 3/2017 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
EBI 1/2017 Terminy przekazywania raportów bieżących_2017
ESPI 1/2017 Zawarcie znaczących umów