EBI 22/2013 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2013
Raport roczny skonsolidowany za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
Raport roczny jednostkowy za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kw. 2013