EBI 9/2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2018 r.
EBI 7/2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2018 r.
EBI 4/2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok
EBI 3/2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2018 r.
EBI 2/2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2017 r.