EBI 2/2022 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2021r.