EBI 18/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2019 r.
EBI 14/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2019 r.
EBI 9/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r.
EBI 8/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2019 r.
EBI 2/2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2018 r.