EBI 3/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2015
EBI 6/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2016r.
EBI 8/2016 Jednostkowy i skosolidowany raport roczny za 2015 rok
EBI 12/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2016
EBI 13/2016 Jednostkowy i skonsolidowany r. kwartalny za III kw. 2016r.