Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2011r.
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2011
Jednostkowy raport kwartalny za III kw. 2011
Skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2011
Jednostkowy raport kwartalny za II kw. 2011
Skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2011
Jednostkowy raport kwartalny za I kw. 2011
Skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2011