EBI 5/2015 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok
EBI 4/2015 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2015
EBI 12/2015 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kw. 2015
EBI 11/2015 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kw 2015
EBI 03/2015 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2014 r.