EBI 14/2020 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2020 r.
EBI 8/2020 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2020 r.
EBI 5/2020 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.
EBI 3/2020 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2020 r.
EBI 2/2020 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2019 r.