Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2012 , tj. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 r.
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2012
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2012
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2012