EBI 11/2022 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2022r.

EBI 10/2022 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2022r.

EBI 5/2022 Skonsolidowany raport roczny za 2021 r.

EBI 4/2022 Jednostkowy raport roczny za 2021 r.

EBI 3/2022 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2022 r.

EBI 2/2022 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2021r.