EBI 14/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2017r.
EBI 13/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2017r.
EBI 10/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok
EBI 8/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2017 r.
EBI 2/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2016 r.