EBI 9/2021 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2021r.

EBI 7/2021 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2021

EBI 4/2021 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020

EBI 3/2021 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2021r.