EBI 10/2023 Zmiana funkcji Wiceprezesa Zarządu na Prezesa Zarządu Spółki Grupy Recykl S.A.

EBI 9/2023 Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Grupy Recykl S.A.

ESPI 3/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 22.06.2023

EBI 8/2023 Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GRUPA RECYKL S. A. w dniu 22 czerwca 2023 roku

EBI 7/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 22 czerwca 2023 roku

ESPI 2/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 22 czerwca 2023 roku

EBI 4/2023 zmiana terminu publikacji raportu rocznego

ESPI 1/2023 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta strategicznej umowy z Zeppelin Systems GmbH

EBI 1/2023 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku