EBI 2/2023 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2022r.