EBI 21/2014 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
ESPI 4/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 17 września 2014 roku
EBI 20/2014 Przekazanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 17 września 2014 roku
ESPI 3/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 17 września 2014 roku
EBI 19/2014 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 17 września 2014 roku