EBI 6/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na 27.06.2022

ESPI 3/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na 27.06.2022

GRC Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów ZWZ 27.06.2022

GRC ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 27.06.2022

GRC PROJEKTY UCHWAŁ WZ 27.06.2022

GRC ZWZ Formularz pełnom.os fiz. 27.06.2022

GRC ZWZ Formularz pełnom.jedn.org. 27.06.2022

GRC-Pełnomocnictwo os.fizyczne 27.06.2022

GRC-Pełnomcnictwo os. prawne 27.06.2022