ESPI 2/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 24 lipca 2014 roku
EBI 17/2014 Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 24 lipca 2014 roku
ESPI 1/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 24 lipca 2014 roku
EBI 16/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 24 lipca 2014 roku