FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (OS.FIZYCZNE)
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMO CNIKA (JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE)
wzór pełnomocnictwa - os. fizyczne
wzór pełnomocnictwa - os. prawne
informacja o ogólnej liczbie akcji głosów
PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 30.06.2016
SPRAWOZDANIE RN GRUPA RECYKL 2015 rok
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ Grupa Recykl SA 2016 rok