ESPI 8/2012 (02.08.2012) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spóki Grupa Recykl S.A.
ESPI 7/2012 (11.06.2012) Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 29 czerwca 2012 roku
EBI 20/2012 (11.06.2012) Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 29 czerwca 2012 roku
EBI 19/2012 (02.06.2012) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Spółki Grupa RECYKL S.A.
ESPI 6/2012 (02.06.2012) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Spółki Grupa RECYKL S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZ
Treść uchwał podjętych w III części obrad ZWZ 26.07.2012r.
Treść uchwał podjętych w II częsci obrad ZWZ 11.07.2012r.
Treść uchwał podjętych w I części obrad ZWZ 29.06.2012r.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Grupy Recykl S.A. - uzupełniony porządek obrad
Projekty uchwał na ZWZA Grupy Recykl S.A. - uzupełniony porządek obrad
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Grupy Recykl S.A.
Projekty uchwał na ZWZA Grupy Recykl S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
Wzór pełnomocnictwa - os. prawne
Wzór pełnomocnictwa - os. fizyczne
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - os. prawne
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - os. fizyczne