EBI 6/2019 Przekazanie treści uchwał podjętych na NWZ spółki Grupa Recykl S.A. w dniu 27 marca 2019 r.
EBI 5/2019 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 27 marca 2019 r.
Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza dnia 22.03.2019 r.
Ujednolicone projekty uchwał na NWZ 27.03.2019 r.
Formularz dla os. fizycznych NWZ GRC 27.03.2019 r.
Formularz dla jednostek organizacyjnych NWZ GRC 27.03.2019 r.
EBI 4/2019 Uzupelnienie porzadku obrad i projekty uchwał na 27.03.2019
ESPI 4/2019 Ogloszenie o uzupelnieniu porzadku oraz nowe projekty uchwał na NWZ 27.03.2019
EBI 3/2019 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 27.03.2019
ESPI 3/2019 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 27.03.2019
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Grupa Recykl S.A. 2019.02.27
Pełnomocnictwo os. prawne
Pełnomocnictwo os. fizyczne