ESPI 7/2019 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27.06.2019 r.
EBI 10/2019 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27.06.2019 r.
GRC Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 27.06.2019 r.
GRC Projekty uchwał ZWZ 27.06.2019 r.
GRC Formularz dla osób fizycznych ZWZ 27.06.2019 r.
GRC Formularz dla jednostek organizacyjnych ZWZ 27.06.2019 r.
GRC Pełnomcnictwo os. prawne
GRC Pelnomocnictwo os.fizyczne
GRC Informacja o ogólnej liczbie akcji i glosów ZWZ 2019 r.