ESPI 4/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Recykl S.A.na dzień 11 lipca 2013 roku
EBI 18/2013 Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Recykl S.A. na dzień 11 lipca 2013 roku
Treść uchwał podjętych na ZWZ Grupy Recykl S.A. w dniu 11 lipca 2013 roku