Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ( jednostki organizacyjne) na dzień 28 stycznia 2013 roku
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (os. fizyczne) na dzień 28 stycznia 2013 roku
Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie
Projekty uchwal NWZ Grupa Recykl na dzień 28 stycznia 2013 roku
ESPI (28.12.2012) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Recykl S.A. na dzień 28 stycznia 2013 roku