ESPI 6/2017 raport ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia_22.06.17.pdf
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ Grupa Recykl SA - 2017.pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 22.06.2017.pdf
GRC - FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE)
GRC - FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMO CNIKA (OS.FIZYCZNE)
informacja o ogólnej liczbie akcjii głosów