EBI 6/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 20 sierpnia 2020 roku
ESPI 2/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 20 sierpnia 2020 roku
GRC ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 20.08.2020
GRC projekty uchwał ZWZ 20.08.2020
GRC Formularz dla osób fizycznych ZWZ 20.08.2020
GRC Formularz dla jednostek organizacyjnych ZWZ 20.08.2020
GRC-Pełnomcnictwo os. prawne 2020
GRC-Pełnomocnictwo os.fizyczne 2020
GRC Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów ZWZ 2020