EBI 5/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 24 czerwca 2021 roku

ESPI 3/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 24 czerwca 2021 roku

GRC ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 24.06.2021

GRC PROJEKTY UCHWAŁ WZ 24.06.2021

GRC ZWZ Formularz pełnom.os fiz. 24.06.2021

GRC ZWZ Formularz pełnom.jedn.org. 24.06.2021

GRC-Pełnomocnictwo os.fizyczne 24.06.2021

GRC-Pełnomcnictwo os. prawne 24.06.2021

Sprawozdanie z działalności Rady GRC 2020