GRC Ogłoszenie uzupełnienie porządku obrad ZWZ 07.06.2024

EBI 8 2024 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 26 czerwca 2024 roku

ESPI 3 2024 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 26 czerwca 2024 roku

GRC ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.05.2024

GRC Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów ZWZ 26.06.2024

GRC PROJEKTY UCHWAŁ WZ 26.06.2024

GRC ZWZ Formularz pełnom.os fiz. 26.06.2024

GRC ZWZ Formularz pełnom. os. prawne 26.06.2024

GRC-Pełnomcnictwo os. prawne 26.06.2024

GRC-Pełnomocnictwo os. fizyczne 26.06.2024

GRC-sprawozdanieRNz2023-27.05.24