EBI-7-2023 Ogloszenie o zwolaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S.-A. na 22 czerwca 2023

ESPI-2023 Ogloszenie o zwolaniu Walnego Zgromadzenia Spolki Grupa RECYKL S.-A. na dzien 22 czerwca 2023

GRC ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_22.06.2026

GRC PROJEKTY UCHWAL WZ 22.06.2023

GRC Informacja o ogólnej liczbie akcji i glosow ZWZ_22.06.2023

GRC_ZWZ Formularz pełnom. jedn. org. 22.06.2023

GRC_ZWZ Formularz pełnom. os. fiz. 22.06.2023

GRC Pelnomcnictwo os. prawne 22.06.2023

GRC Pełnomocnictwo os. fizyczne 22.06.2023